مناسبت ها

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی حضرت مریم

مجموعه پیش دبستانی و دبستان غیردولتی حضرت مریم

با بیش از ۲۰ سال تجربه آموزش نوین

تاسیس شده در سال ۱۳۸۱

این مجموعه  نگرش و نگاه نو نسبت به فعالیت‌های آموزشی را در اولویت برنامه‌های آموزشی خود دارد.

بر اساس این رویکرد آموزشی، ساختار مدرسه و تعاملات انسانی، نسبت به بهبود توانایی‌ها، یافتن نیازها و چالش‌ها طراحی شده است. برنامه‌های آموزشی در کنار درس‌های رایج به ویژه در دوره آموزش عمومی مشتمل بر هنر کاردستی ورزش گردش‌ها و اردوهای علمی تفریحی فناوری موسیقی و غیره است  و اینگونه کودکان با اشتیاق یادگیری در کنار ما بالنده خواهند بود

کودک امروز بر پایه آموزش‌های توانمند ساز و کسب مهارت‌های زندگی و مهارت‌های فردی و...

ادامه ...
پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی حضرت مریم

مقالات

مهارت های فردی در زندگی یکی از مهارت های مهم و اساسی است و به راحتی می توان تاثیر آن را در ارتباطات انسانی مشاهده کرد زیرا هر فردی با مهارت...

بیشتر