امکانات و خدمات

 

 آموزش مرحله به مرحله کتاب درسی با جذاب ترین بازی های آموزشی روز دنیا
 

 آموزش مهارت های دهگانه سازمان جهانی بهداشت با زبان ساده به کودکان
 

 سنجش دقیق کودکان در لیگ های جذاب درسی و غیر درسی و امکان کسب امتیاز در تمام مهارت ها
 

 آزمایشگاه مجازی و شیمیدان کوچک

 ارسال تکالیف روزانه درس به درس به دانش آموز به صورت خودکار ( بدون نیاز به کتاب کار )

 امکان سنجش تحصیلی دانش آموز شما با آزمون های آنلاین درس به درس با استانداردترین شیوه آموزشی

 حضور و غیاب لحظه ای و آنلاین برای رفع نگرانی اولیا

 کارنامه و نمودار رشد تحصیلی و پرورشی آنلاین